Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

 

 

 

Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης – Λεωφορείο


Κατηγορία Δ: Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου  έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος.  Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.
Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 15 θεωρητικά και 15 πρακτικά λεωφορείου. Στην περίπτωση που υπάρχει Γ κατηγορία, για τη Δ κατηγορία απαιτούνται 6 θεωρητικά και 6 πρακτικά μαθήματα λεωφορείου κι όχι 15.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν ο υποψήφιος έχει ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ δίπλωμα

 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.

4. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

5. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

6. Βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, για τους ιατρούς.

7. Εξετάσεις, για τους ιατρούς.

α. Γενική αίματος και σακχάρου.

β. Γενική ούρων.

γ. Καρδιογράφημα.

δ. Ακτινογραφία θώρακος.

8. Ένα ( 1 ) παράβολο των 50,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

9. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

 10. Δύο ( 2 ) παράβολα των 10,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την θεωρητική και πρακτική εξέταση.

 11. Παράβολο 107,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

 12. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζεται:

α. Τις φωτογραφίες.

β. Το βιβλιάριο ασθενείας

γ. Τις εξετάσεις.

δ. Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

   ε. Το δίπλωμα.

 

Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10,00 ΕΥΡΩ και πρέπει να δoθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντιγραφό της.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών,εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίου οδήγου, το οποίο ισχύει για τρία ( 3 ) έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση βάση νέου νόμου ο υποψήφιος για να ξεκινήσει τα πρακτικά του μαθήματα, θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα θεωρητικά μαθήματα ( ΚΟΚ ).

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει στην κατοχή του Γ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ δίπλωμα και θέλει επέκταση διπλώματος σε λεωφορείο, δεν χρειάζεται η κατάθεση των δικαίολογητικών των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 καθώς και χρειάζονται μόνο δύο ( 2 ) φωτογραφίες, διότι δεν απαιτούνται τα πιστοποιητικά υγείας των ιατρών.

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]